Június 5-7. között nagy sikerrel zajlott az Ausztráliai Magyar Pedagógusok Egyesületének második konferenciája mintegy 35 fő aktív részvételével.

A Balassi Intézet meghívott előadója, dr. Maróti Orsolya több előadást és műhelymunkát tartott a származásnyelv oktatásának elméleti és gyakorlati kérdéseiről, általános és a Balassi-füzetekhez kapcsolódó módszertani fogásokról.