Magyar Kulturális Egyesület Trier és környéke

Trier, Németország, Germany
Trier, Im Treff 19, 54296 Trier, Németország
http://https://www.ungarischerkulturverein.org/
A magyar mint származási nyelv oktatása a 7 éven felüli korosztály számára csoportbontásban zajlik.

A foglalkozások időtartama 3x45 perc. A gyerekek különböző szintű magyar nyelvtudását figyelembe véve alakítjuk ki a tananyagot. A korosztálynak megfelelő szintű beszéd- és szókincsfejlesztő gyakorlatok, országismereti tárgyak (földrajz, történelem, művészettörténet, néphagyományok, magyar kultúra, vallás, zene), helyesírás, értőolvasás könnyed elsajátítása érdekében nagy hangsúlyt fektetünk az élményközpontú, játékos, meseszerű, interaktív oktatási eszközök alkalmazására.

Hamburgi Magyar Iskola

Hamburg, Németország, Germany
Hamburg, Grundschule Heidberg, Heidbergstraße 89, 22846 Norderstedt, Németország
http://hamburgi-magyarok.com/category/iskola/
2017 novemberében a Hamburgi Magyarok Egyesülete (HME) és kifejezetten annak Gyerekcsoportja támogatásával megalakult az azóta is gyorsan formálódó Hamburgi Magyar Iskola. A foglalkozások hétvégi iskolai jelleggel, kéthetente szombatonként kerülnek megrendezésre. A tematikát az Iskolát látogató családok igényeihez illesztve, a rendelkezésre álló tanítói és segítői lehetőségeinknek megfelelően alakítjuk ki. Az alábbi lényegi pontokat szem előtt tartjuk:
* Az Iskolai foglalkozások időpontjainak meghatározásánál figyelembe vesszük a hamburgi és környékbeli iskolai szüneteket.
* A helyszínt jelenleg Norderstedt városa ingyen biztosítja számunkra. Mindent megteszünk, hogy ez a lehetőség a jövőben is megmaradjon.
* Létrehoztuk a következő levelezési listákat:
o hmi-kapcsolat@googlegroups.com - ahol az érdeklődők jelentkezhetnek
o hmi-tagok@googlegroups.com - ahol a tagjainkkal beszélgethetünk
* Gondot fordítunk az elkötelezett tanárjaink és segítőink továbbképzésére, más hétvégi magyar iskolákkal való kapcsolattartásra.
* A Stadtpark-i hagyományos évzárón (június 30-án) nyílt Iskolai nap keretében várjuk az érdeklődő családokat.

Rövidtávú célunkat, hogy egy megbízható, az iskolát rendszeresen látogató kis közösség formálódjon, már elértük. Együtt megyünk tovább, hogy gyermekeink közt az Iskolában most kialakuló barátságok egy életre szólóan erősíthessék magyarságtudatukat. Örömmel
várjuk a csatlakozni kívánókat.

Üdvözlettel,
Hamburgi Magyar Iskola Szervezői és Pedagógusai
Brockhauser Sándor és Rostás Attila
B/Ó: Derda Éva, Gulyás Kinga, Kovács A. Judit, Mató Katalin
A/F: Borsos Edit, Fazekas Judit, Kosztán Csilla, Peters Éva, Zayzon Réka

Burghauseni Magyar Iskola és Óvoda

Burghausen, Németország, Germany
Burghausen, Haus der Familie, Berchtesgadener Str. 3, 84489 Burghausen, Németország
http://www.ungarisches-institut.de
Konzuli modell szerint működünk, bővebb információ található a Müncheni Intézmény honlapján:
www.ungarisches-institut.de

Időpont: csütörtökönként 16.30-18.00 óra között

Email cím: iskolaburghausen@gmail.com
Facebook: Burghauseni Magyar Iskola

BMI – Weideni Magyar Iskola

Weiden in.d.O., Németország, Germany
Weiden in.d.O., Luitpoldstraße 24, 92637, Weiden in der Oberpfalz, Németország
http://www.ungarisches-institut.de/sprachschule.html
A Müncheni Magyar Intézet Egyesület (MMI) és a bajorországi hétvégi magyar iskolák kezdeményezése nyomán 2014-ben létrejött az MMI új részlege, a Bajorországi Magyar Iskola (BMI), amely Magyarország müncheni Főkonzulátusával együtt csatlakozott a bajorországi anyanyelvi oktatás konzuli modelljéhez. A BMI célja a diákok anyanyelvi, illetve származásnyelvi fejlesztése és a magyar nyelv helyzetének megszilárdítása a bajorországi oktatásügyben. Diákjaink a tanév végén Magyarország müncheni főkonzulja által is aláírt tanúsítványt kapnak az oktatáson való részvételről, amely a bajorországi iskolai bizonyítványba bejegyeztethető vagy ahhoz csatolható. A BMI iskolacsoportjaiban diplomás tanítók, (magyar, magyar mint idegen nyelv és más idegen nyelv szakos) tanárok tanítanak.

A Weideni Magyar Iskola a BMI egyik iskolacsoportja, ahol a 2015/2016-os tanévtől kezdve a kisdiákok kéthetente szombatonként tanulnak együtt írni, olvasni. Fontos feladat a szókincsbővítés, a szövegértés, a szóbeli és írásbeli kifejezőkészség fejlesztése is. Az ünnepek és hagyományok a naptári évhez kapcsolódva jelennek meg a tananyagban. A diákok a magyar kultúra egy-egy szeletét is megismerhetik. Így közel kerülhetnek hozzájuk Magyarország földrajzi és történelmi sajátosságai, híres személyiségei, irodalmi művei és egyéb hungarikumok. Az iskolacsoport koordinátora és egyben tanára: Firbás Melinda (ungschuleweiden@gmail.com).
Az oktatás helyszíne: Volkshochschule Weiden-Neustadt, Luitpoldstraße 24, 92637 Weiden
Időpontja: minden második szombaton 11.00-14.00

https://www.facebook.com/bajororszagimagyariskola/

BMI – Nürnbergi Magyar Iskola

Nürnberg, Németország, Germany
Nürnberg, Harmoniestraße 28A, 90489, Nürnberg, Németország
http://www.ungarisches-institut.de/sprachschule.html
A Müncheni Magyar Intézet Egyesület (MMI) és a bajorországi hétvégi magyar iskolák kezdeményezése nyomán 2014-ben létrejött az MMI új részlege, a Bajorországi Magyar Iskola (BMI), amely Magyarország müncheni Főkonzulátusával együtt csatlakozott a bajorországi anyanyelvi oktatás konzuli modelljéhez. A BMI célja a diákok anyanyelvi, illetve származásnyelvi fejlesztése és a magyar nyelv helyzetének megszilárdítása a bajorországi oktatásügyben. Diákjaink a tanév végén Magyarország müncheni főkonzulja által is aláírt tanúsítványt kapnak az oktatáson való részvételről, amely a bajorországi iskolai bizonyítványba bejegyeztethető vagy ahhoz csatolható. A BMI iskolacsoportjaiban diplomás tanítók, (magyar, magyar mint idegen nyelv és más idegen nyelv szakos) tanárok tanítanak.

A Nürnbergi Magyar Iskola a BMI egyik iskolacsoportja. Tanévenként mintegy 70 diákkal hat csoportban három pedagógus kéthetente három órában foglalkozik. Az alsó tagozatban a helyes kiejtésre, az írás- és olvasástanulásra kerül a hangsúly. Fontos feladat a szókincsbővítés, a szövegértés, a szóbeli és írásbeli kifejezőkészség fejlesztése is. Az ünnepek és hagyományok a naptári évhez kapcsolódva jelennek meg a tananyagban. A diákok a magyar kultúra egy-egy szeletét is megismerhetik. Így közel kerülhetnek hozzájuk Magyarország földrajzi és történelmi sajátosságai, híres személyiségei, irodalmi művei és egyéb hungarikumok. Az iskola jó kapcsolatokat ápol a cserkészettel és egyéb nürnbergi magyar kisgyermekes közösségekkel, akikkel időnként közös programokat szerveznek. Az iskolacsoport koordinátora: Pereszlényi Erika (erika.pereszlenyi@gmx.de).
Az oktatás helyszíne: Ungarische Katholische Mission, Harmoniestraße 28a, 90489 Nürnberg
Időpontja: minden második szombaton 8.30-11.00, illetve 11.30-14.00

https://www.facebook.com/bajororszagimagyariskola/

BMI – Regensburgi Konzuli Magyar Iskola és Óvoda

Regensburg, Németország, Germany
Regensburg, Grundschule Hohes Kreuz, Straubinger Straße 42, 93055, Regensburg, Németország
http://www.ungarisches-institut.de/sprachschule.html
A Müncheni Magyar Intézet Egyesület (MMI) és a bajorországi hétvégi magyar iskolák kezdeményezése nyomán 2014-ben létrejött az MMI új részlege, a Bajorországi Magyar Iskola (BMI), amely Magyarország müncheni Főkonzulátusával együtt csatlakozott a bajorországi anyanyelvi oktatás konzuli modelljéhez. A BMI célja a diákok anyanyelvi, illetve származásnyelvi fejlesztése és a magyar nyelv helyzetének megszilárdítása a bajorországi oktatásügyben. Diákjaink a tanév végén Magyarország müncheni főkonzulja által is aláírt tanúsítványt kapnak az oktatáson való részvételről, amely a bajorországi iskolai bizonyítványba bejegyeztethető vagy ahhoz csatolható. A BMI iskolacsoportjaiban diplomás tanítók, (magyar, magyar mint idegen nyelv és más idegen nyelv szakos) tanárok tanítanak.

A Regensburgi Konzuli Magyar Iskola és Óvoda a BMI egyik iskolacsoportja, a 2016/2017-es tanévben újjáalakulva nyitotta meg kapuit, 32 diákkal négy csoportban működik: óvoda, iskolaelőkészítő (1. oszt.), alsó tagozat (2. 3. 4. oszt.), felső tagozat. Az óvodások tematikus láncra felfűzve magyar népdalokat, mondókákat tanulnak, népi körjátékokat játszanak, az iskolaelőkészítő csoportban és az alsó tagozatban a helyes kiejtésre, az írás- és olvasástanulásra kerül a hangsúly. Fontos feladat a szókincsbővítés, a szövegértés, a szóbeli és írásbeli kifejezőkészség fejlesztése is. Az ünnepek és hagyományok a naptári évhez kapcsolódva jelennek meg a tananyagban. A diákok a magyar kultúra egy-egy szeletét is megismerhetik. Így közel kerülhetnek hozzájuk Magyarország földrajzi és történelmi sajátosságai, híres személyiségei, irodalmi művei és egyéb hungarikumok. Az iskolacsoport koordinátora: Bartmann-Borbély Mónika (monika.borbely@gmail.com).
Az oktatás helyszíne: Grundschule Hohes Kreuz, Straubinger Straße 42, 93055 Regensburg
Időpontja: minden pénteken 14.30-16.00

https://www.facebook.com/bajororszagimagyariskola/
https://www.facebook.com/konzuli.magyar.iskola.regensburg/

BMI – Müncheni Hétvégi Magyar Iskola és Óvoda

Müchen, Németország, Germany
Müchen, Mittelschule München, Perlacher Straße 114, 81539, München, Németország
http://www.ungarisches-institut.de/sprachschule.html
A Müncheni Magyar Intézet Egyesület (MMI) és a bajorországi hétvégi magyar iskolák kezdeményezése nyomán 2014-ben létrejött az MMI új részlege, a Bajorországi Magyar Iskola (BMI), amely Magyarország müncheni Főkonzulátusával együtt csatlakozott a bajorországi anyanyelvi oktatás konzuli modelljéhez. A BMI célja a diákok anyanyelvi, illetve származásnyelvi fejlesztése és a magyar nyelv helyzetének megszilárdítása a bajorországi oktatásügyben. Diákjaink a tanév végén Magyarország müncheni főkonzulja által is aláírt tanúsítványt kapnak az oktatáson való részvételről, amely a bajorországi iskolai bizonyítványba bejegyeztethető vagy ahhoz csatolható. A BMI iskolacsoportjaiban diplomás tanítók, (magyar, magyar mint idegen nyelv és más idegen nyelv szakos) tanárok tanítanak.

A környék legrégebbi hétvégi magyar iskolája a több évtizedes múlttal büszkélkedő müncheni „nagy iskola”, amely korábban a Müncheni Katolikus Misszión működött, a BMI egyik iskolacsoportja. Tanévenként átlagosan 250 diák 10-11 csoportban tanul minden második szombaton három órában. Az óvodások tematikus láncra felfűzve magyar népdalokat, mondókákat tanulnak, népi körjátékokat játszanak, az iskolaelőkészítő csoportban és az alsó tagozatban a helyes kiejtésre, az írás- és olvasástanulásra kerül a hangsúly. Fontos feladat a szókincsbővítés, a szövegértés, a szóbeli és írásbeli kifejezőkészség fejlesztése is. Az ünnepek és hagyományok a naptári évhez kapcsolódva jelennek meg a tananyagban. A diákok a magyar kultúra egy-egy szeletét is megismerhetik. A legnagyobbakat igény szerint ECL nyelvvizsgára készítik fel. Az iskolacsoportot Meyle Éva (eva.meyle@gmx.de) koordinálja, aki maga is évtizedek óta az iskola tanára is egyben.
Az oktatás helyszíne: Mittelschule, Perlacher Straße 114, 81539 München
Időpontja: kéthetente szombaton 10.00-13.00

https://www.facebook.com/bajororszagimagyariskola/

Baden-Württembergi Konzuli Magyar Iskola

Stuttgart, Németország, Germany
Stuttgart, Haußmannstraße 22, 70188, Stuttgart, Németország
Gyermekek és fiatalok részére magyar nyelvű oktatás

Magyar Kulturális Egyesület

Regensburg, Németország, Germany
Regensburg, Puricellistraße 5, 93049 Regensburg, Regensburg, Németország
http://www.gyere.info
A regensburgi Gyere! Magyar Kulturális Egyesület első gyermekcsoportja 2008-ban alakult. Jelenleg a Pitypang Hétvégi Magyar Iskola és Óvoda, a Csigaház baba-mama csoport és a Pántlika Néptánccsoport tartozik gyermekközösségünkhöz.
Óvodánkban két csoportban szakképzett és tapasztalt óvónők foglalkoznak a gyerekekkel, akik szép számban látogatják foglalkozásainkat. Az iskolánkban hat csoportban (1., 2., 3., 4., 5-6., ill. 7-13. osztály) differenciált munka keretében, az élménypedagógia módszereire támaszkodva zajlik a magyar mint származási nyelv (olvasás, helyesírás, beszéd) és az országismereti tantárgyak (történelem, földrajz, néprajz, zene) oktatása. Intézményünk foglalkozásait összesen 75 gyermek látogatja az idei tanévben.
Fő célunk, hogy a diákok megtanuljanak helyesen, kifejezően, szépen magyarul beszélni és írni. Klasszikus és kortárs magyar irodalmi művek segítségével tanulják a folyékony és értelmes olvasást, szövegértési gyakorlatokat végeznek. Fontos, hogy megismerjék a magyar kultúrát, ismerjék és ápolják hagyományainkat, magyar identitásuk erősödjön.
Tanulóink egy csoportja a magyargyerek.com nemzetközi levelezőversenyen is részt vesz.
Pedagógusaink Magyarországon szerzett tanítói, ill. tanári diplomával rendelkeznek.
Kéthetente szombatonként a bajor iskolai tanév rendjéhez igazodva tartjuk a 4x45 perces foglalkozásainkat egy általános iskola jól felszerelt termeiben. Egy tanévben húsz alkalommal találkozunk.
Egyesületünk a tanítás mellett magyar nyelvű kulturális programokat szervez gyerekeknek és felnőtteknek.

Kölni Hétvégi Magyar Iskola és Óvoda

Köln, Németország, Germany
Köln, Am Rinkenpfuhl 10, 50676, Köln, Németország
http://www.ungarnzentrum.de