Belgrádi Egyetem

Belgrád, Szerbia, Serbia
Belgrád, Studentski trg, Belgrád
http://www.fil.bg.ac.rs/lang/sr/katedre/hungarologija/